Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας
ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΤΑΙΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ: 094058720
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 305901000
ΑΡ.Μ.AE: 22564/01NT/B/86/233(2012)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ,
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ
ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΚΟΝΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΑΡΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΥΘΕΙΟΥ(Β’ ΟΡΟΦΟΣ) 22, 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3214318
FAX: 210-3214317
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.athina-sa.eu
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31-12-2016
Καταχώρηση 10/09/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2015
Καταχώρηση 06/08/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2014

Καταχώρηση 15/07/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2013Καταχώρηση 02/06/2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31-12-2012Καταχώρηση 02/06/2013